Fotogalerij

Gemaal Keijzershof, hoogheemraadschap van Delfland
Nieuwbouw (hoofdaannemer Hertog Polderbemalingen), inclusief waterbouwkundige werkzaamheden, stalen onderbouw, stalen damwand, 2 x 21 m3/min
Gemaal Keijzershof vanaf instroomzijde
Gemaal Kamphuizenpolder, Hoogheemraadschap van Rijnland
Uitgebreide renovatie, inclusief waterbouwkundige werkzaamheden, inclusief hekwerk (aansluiten op bestaand), kroosvuilput en verhardingen
Gemaal Kamphuizenpolder vanaf instroomzijde
Tijdelijke bemaling gemaal Graverijpolder, Sondel Friesland
Tijdelijke bemaling, 2 x 43 m3/min, 2 x rond 609 mm persleiding, plaatsen, verhuren en verwijderen na afloop huurtermijn
Tijdelijke bemaling, 2 x 43 m3/min, elektrisch aangedreven
Tijdelijke bemaling gemaal Graverijpolder, Sondel Friesland
Tijdelijke bemaling, 2 x 43 m3/min, 2 x rond 609 mm persleiding, plaatsen, verhuren en verwijderen na afloop huurtermijn
Drempels om de weg te kruisen en persleidingen
Tijdelijke bemaling gemaal Alde Lune, Suawoude Friesland
Tijdelijke bemaling, 2 x 40 m3/min, 2 x rond 609 mm persleiding, plaatsen, verhuren en verwijderen na afloop huurtermijn
Tijdelijke bemaling, elektrisch aangedreven
Vispassages, 3 locaties, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vervaardigen 3 vispassages
Vispassage 2
Vispassages, 3 locaties, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vervaardigen 3 vispassages
Vispassage 1
Reiniger voor bestaand gemaal Morsebel, Hoogheemraadschap van Rijnland
Reiniger type Duke en aanbrengen instroomconstructie voor bestaand gemaal
Gemaal Morsebel te Oegstgeest vanaf instroomzijde
Gemaal Aderpolder, Hoogheemraadschap van Rijnland
Uitgebreide vijzelrenovatie, inclusief waterbouwkundige werkzaamheden
Gemaal Aderpolder te Abbenes vanaf instroomzijde
Tijdelijke Pompinstallatie (MPG) ca. 30 m3/min, Waterschap Reest en Wieden
Leveren pompinstallatie, inclusief drempel, inclusief leidingwerk
Tijdelijke pompinstallatie, instroomzijde, geplaatst bij bestaand vijzelgemaal, op de achtergrond de drempel