Fotogalerij

Tijdelijke Pompinstallatie (MPG) ca. 40 m3/min, Wetterskip Fryslân
Plaatsen pompinstallatie, inclusief monteren persleiding, na afloop huurperiode verwijderen pomp en leidingwerk
Tijdelijke pompinstallatie, instroomzijde, geplaatst bij bestaand gemaal
Gemaal Berkenbroek te Reeuwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland
Pompinstallatie, plaatsen damwanden, pompput prefab beton, inclusief hekwerk, kroosvuilput en verhardingen
Aanzicht gemaal vanaf de openbare weg (compacte bouw i.v.m. beschikbare ruimte)
Gemaal Hoofdweg te Zegveld, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Leveren prefab stalen pompput met uitstroombak, rvs krooshek, stalen hekwerk
Prefab stalen pompput, gereed fabriek, put volbad thermisch verzinkt en gecoat
Verhuur pomp (40 a 45 m3/min) en persleiding (diameter 600 mm)
Verhuur gedurende nieuwbouw gemaal, Waterschap Reest en Wieden
Laden pomp en persleiding op terrein Hertog Polderbemalingen in Moerkapelle
Verhuur en verkoop persleidingen, verschillende diameters, diverse opdrachtgevers, waaronder Waterschap Reest en Wieden, Pompfontijne, Flexbuis
Verschillende diameters, inclusief benodigde paspijpen en bochten
Op de voorgrond rubberen flexibele stukken, op de achtergrond stalen persleiding diameter 600 mm
Verstelbare droogzetschotten, geleverd en verhuurd aan diverse waterschappen en aannemers, waaronder Waterschap Groot Salland, Waterschap Vallei & Eem
3 verschillende typen, eenvoudig verstelbaar, staal thermisch verzinkt
3 verschillende typen, grootste schot uitgevoerd met dommekracht om te verstellen, andere 2 schotten verstelbaar met grove draadspindel
Montage persleidingen Maresingel Leiden
Assistentie montage persleidingen
Persleidingen Maresingel Leiden
Gemaal Rijksweg A12
Plaatsen pompinstallatie, inclusief leidingwerk, plaatsen damwanden, (water)bouwkundige werkzaamheden, inclusief grondwerk
Betonnen dekplaat instroombak en betonnen dekplaat uitstroombak (storten op locatie)
Renovatie Ziendesluis, Hoogheemraadschap van Rijnland
Repareren en conserveren stalen sluisdeuren, betonwerkzaamheden, vervangen hydrauliekleidingen, conserveren loopbrug
Werkzaamheden bekisting, voorbereiden voor storten, inclusief nieuwe stalen stootrand en bolders
Renovatie vijzelgemaal Zwetterpolder, Hoogheemraadschap van Rijnland
Renoveren bestaande vijzelgemaal, inclusief waterbouwkundige werkzaamheden, inclusief tijdelijke bemaling
Aanbrengen palen voor beschoeiing, instroomzijde vijzelgemaal