Fotogalerij

Gemaal Hoogmadense polder, Hoogheemraadschap van Rijnland
Nieuwbouw gemaal Hoogmadensepolder, inclusief waterbouwkundige werkzaamheden
Plaatsen betonnen uitstroombak
Pomp/stuw-combinatie Kremersdijkje, Waterschap Reest en Wieden
Pomp/stuw-combinatie, inclusief waterbouwkundige werkzaamheden
Aanbrengen verharding, instroomzijde stuw
Gemaal Hoofdweg, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Prefab stalen pompput, volbad thermisch verzinkt en gecoat, krooshek, hekwerk
Gemaal Hoofdweg, prefab stalen pompput, gefundeerd op stalen damwand
Gemaal Rijksweg A12
Plaatsen pompinstallatie, inclusief leidingwerk, plaatsen damwanden, (water)bouwkundige werkzaamheden, inclusief grondwerk
Fundatie, leidingwerk, prefab stalen pompput
Gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout
Pompen 2 x 67,5 m3/min. Onderbouw beton, bovenbouw gemetseld. Persleiding diameter 1016 mm verzinkt.
Linker pomp in droge kelder
Gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout
Pompen 2 x 67,5 m3/min. Onderbouw beton, bovenbouw gemetseld. Persleiding diameter 1016 mm verzinkt.
Vooraanzicht gemaal
Gemaal Colenbrandersbosch
Pomp 60 m3/min. Prefab stalen onderbouw op bestaande betonnen onderbouw voor vijzel. Omkastingen rvs. Stuw naast gemaal gerenoveerd.
Instroomzijde gemaal
Gemaal Lage Abtwoudsche Polder
Pompen 2 x 25,5 m3/min. Levering pompen.
Instroomzijde na montage pompen
Gemaal Wassenaarsche Polder
Pompen 2 x 55 m3/min bij 5 m opvoerhoogte. Onderbouw beton, bovenbouw gemetseld. Persleiding diameter 914 mm verzinkt.
Instroomzijde gemaal
Pomp- stuwcombinatie C3 Stadshagen
Pomp 1 m3/min. Breedte stuw 1 m. Prefab stalen onderbouw en rvs omkasting.
Uitstroomzijde pomp / hoge zijde stuw